கிளை இருப்பிடம்

கிளை அலுவலகங்கள்

CORPORATE OFFICE

GIC Housing Finance Ltd. 
தேசிய காப்பீட்டு கட்டிடம்
6வது தளம், 14, ஜாம்ஷெட்ஜி டாடா சாலை,
சர்ச்கேட், மும்பை - 400020.
மாநிலம்: மகாராஷ்டிரா
டெல் : 022-43041900
தொலைநகல் : (022) 22884985
இணையதளம் : www.gichfindia.com
மின்னஞ்சல் : corporate@gichf.com