व्यवस्थापन

श्री पॉल लोबो व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी
श्रीमती. वर्षा गोडबोले वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि CFO
श्री. मुकेश खेडेकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि CRO
श्री एस.ए रामा मूर्ती वरिष्ठ उपाध्यक्ष
श्री साजिद मुन्शी वरिष्ठ उपाध्यक्ष
कु. नूतन सिंग कंपनी सचिव